filosofiske samtaler

Filosofiske samtaler er en coachingform, der hjælper os med at kigge indad og blive kloge på og bevidste om os selv og vores værdier og holdninger. Den indsigt gør, at vi omvendt kan hvile i os selv og handle i overensstemmelse med den person, vi inderst inde føler vi er, vores værdier og ønsker til livet. Det er et rum til refleksion og erkendelser på et dybere plan, hvor vi bliver sat fri til at kunne mærke, hvad der er væsentligt og vigtigt for os i vores liv.

Det er en stærk form for selvindsigt, hvor vi bliver nødt til at forholde os til os selv på en ny måde end vi sandsynligvis er vant til. Det åbner op for sider i os selv, vi måske havde glemt eller ikke vidste, vi besad.

Formen er dialog, hvor den filofiske coach er ordstyrer, men på samme tid deltager i samtalen på lige fod. Dialogen er fri og ligeværdig. Det gør at vi begge blivere klogere på hinanden, og der opstår en form for symbiose, hvor slutsummen bliver mere end en plus en.

Inden en egentlig filsofisk coachingsamtale er der en indledende dialog, hvor vi taler forløbet igennem. Det er gratis og uforpligtende og foregår online eller på telefon og tager ca. 20 minutter. Selve den filsofiske coachingsamtale kan bookes som fysisk møde eller online over Zoom. En session varer ca. 75 minutter.

Ordet filosofi er sammensat af de to græske ord Philia og Sophia, der betyder kærlighed til visdom. Her finder vi PROTREPTIKKEN, en oldgræsk samtalekunst, der gennem nærværende dialog belyser, analyserer og går i dybden med begreber, værdier, moral, etik, holdninger og dyder, mm., med det formål gennem samtale at skabe indsigt og erkendelse. Indsigt og erkendelse der styrker ens integritet, så man står stærkere og hviler i sig selv i de roller og funktioner, man indtager i livet: Først og fremmest som menneske og dernæst som fx medarbejder, leder, kæreste, forælder, mv.

Protreptikken har udfoldet sig gennem Ole Fogh Kirkeby, professor i ledelsesfilosofi ved CBS. Ole Fogh Kirkeby har genopdaget og nyskabt den protreptiske tradition i teorien om samtalen.

Andres erfaringer

“Ole Fogh Kirkeby gennemførte to samtaler med to frivillige. Jeg meldte mig og oplevede at blive suget ind i en samtale om værdier, der tog udgangspunkt i begrebet „at gæste“, men som på 20 minutter kom omkring mange vigtige grundsten i et menneskeliv, såsom kærlighed, omsorg, livsmod og drivkraft.

Jeg oplevede at glemme alt om tilstedeværelsen af plus/minus 30 fremmede mennesker i lokalet. Med fare for at lyde overdrivende og „omvendt“ vil jeg betegne denne samtale som et vigtigt (vende)-punkt i mit lederskab (og i mit liv) (…)”, Overlæge Thea Kølsen Fischer (Kirkeby 2016)

“Min gennembrudsoplevelse med protreptikken kom i 2005, hvor jeg som medlem af firmaet Copenhagen Coaching Centers advisory board deltog i en session, hvor vi diskuterede coaching. Jeg sagde da, at jeg havde et alternativt koncept og spurgte om de deltagende ville se det udfoldet. Da svaret var ja, foretog jeg min første, egentlige protreptiske samtale.
 
Det var med den daværende personalechef i Maersk. Seancen varede 25 min. Bagefter udtalte hun, at dette havde været så intenst og omkalfatrende, at det svarede til et års coaching. Da blev jeg klar over, at jeg havde fat i en ende af en rød tråd”, Ole Fogh Kirkeby (Kirkeby 2016)