coaching

Hos Arogya tilbyder jeg filosofisk coaching, der bygger på den ældgamle protreptik-tradition. Protreptik betyder “at vende sindet mod sig selv” og handler om at hjælpe dig med at genopdage dine indre værdier og skabe en dybere forståelse af dig selv og dine livsvalg.

Hvad er Filosofisk Coaching ved Hjælp af Protreptik?
Filosofisk coaching ved hjælp af protreptik er en unik tilgang, der kombinerer klassiske filosofiske metoder med moderne coachingteknikker. Gennem dybtgående samtaler og reflekterende dialoger guider jeg dig til at udforske dine kerneværdier, overbevisninger og mål, og hjælper dig med at skabe en meningsfuld og balanceret tilværelse.

FORDELE VED FILOSOFISK COACHING VED HJÆLP AF PROTREPTIK

Selvindsigt: Opnå en dybere forståelse af dig selv og dine handlinger gennem refleksion og dialog.

Værdiafklaring: Identificer og styrk dine personlige værdier og etik, så du kan træffe mere meningsfulde beslutninger.

Livsbalance: Skab balance i dit liv ved at finde retning og formål baseret på dine inderste idealer.

Robusthed: Udvikl en stærkere evne til at mestre livets glæder og udfordringer med et solidt værdigrundlag.

Langsigtet Helbred: Forebyg stress og livsstilssygdomme ved at leve i overensstemmelse med dine værdier og opnå øget livskvalitet.

Personlig Vækst: Få støtte til din personlige udvikling og vækst gennem filosofisk tænkning og refleksio

Filosofisk coaching  hjælper os med at kigge indad og blive kloge på og bevidste om os selv og vores værdier og holdninger. Den indsigt gør, at vi omvendt kan hvile i os selv og handle i overensstemmelse med den person, vi inderst inde føler vi er, vores værdier og ønsker til livet. Det er et rum til refleksion og erkendelser på et dybere plan, hvor vi bliver sat fri til at kunne mærke, hvad der er væsentligt og vigtigt for os i vores liv.

Det er en stærk form for selvindsigt, hvor vi bliver nødt til at forholde os til os selv på en ny måde end vi sandsynligvis er vant til. Det åbner op for sider i os selv, vi måske havde glemt eller ikke vidste, vi besad.

Ved at bruge sokratiske spørgsmål og filosofiske metoder udfordrer og udvider jeg din tænkning. Hver samtale er tilpasset dine specifikke behov og ønsker, og vi arbejder sammen om at afdække dine inderste værdier og mål.

Selve den filsofiske coachingsamtale kan bookes som fysisk møde eller online over Zoom. En session varer ca. 75 minutter.

Tag første skridt mod en dybere forståelse og oplev, hvor transformativ filosfisk coaching kan være. Jeg støtter dig  på din rejse mod selvindsigt, balance og en mere meningsfuld tilværelse.

Kontakt mig for at høre mere eller for at booke din første konsultation og begynd din rejse mod selvindsigt, balance og en mere meningsfuld tilværelse. Du kan ringe på tlf. 22 15 03 10 eller skrive en mail til ida@arogya.dk.

Ordet filosofi er sammensat af de to græske ord Philia og Sophia, der betyder kærlighed til visdom. Her finder vi PROTREPTIKKEN, en oldgræsk samtalekunst, der gennem nærværende dialog belyser, analyserer og går i dybden med begreber, værdier, moral, etik, holdninger og dyder, mm., med det formål gennem samtale at skabe indsigt og erkendelse. Indsigt og erkendelse der styrker ens integritet, så man står stærkere og hviler i sig selv i de roller og funktioner, man indtager i livet: Først og fremmest som menneske og dernæst som fx medarbejder, leder, kæreste, forælder, mv.

Protreptikken har udfoldet sig gennem Ole Fogh Kirkeby, professor i ledelsesfilosofi ved CBS. Ole Fogh Kirkeby har genopdaget og nyskabt den protreptiske tradition i teorien om samtalen.

Andres erfaringer

“Ole Fogh Kirkeby gennemførte to samtaler med to frivillige. Jeg meldte mig og oplevede at blive suget ind i en samtale om værdier, der tog udgangspunkt i begrebet „at gæste“, men som på 20 minutter kom omkring mange vigtige grundsten i et menneskeliv, såsom kærlighed, omsorg, livsmod og drivkraft.

Jeg oplevede at glemme alt om tilstedeværelsen af plus/minus 30 fremmede mennesker i lokalet. Med fare for at lyde overdrivende og „omvendt“ vil jeg betegne denne samtale som et vigtigt (vende)-punkt i mit lederskab (og i mit liv) (…)”, Overlæge Thea Kølsen Fischer (Kirkeby 2016)

“Min gennembrudsoplevelse med protreptikken kom i 2005, hvor jeg som medlem af firmaet Copenhagen Coaching Centers advisory board deltog i en session, hvor vi diskuterede coaching. Jeg sagde da, at jeg havde et alternativt koncept og spurgte om de deltagende ville se det udfoldet. Da svaret var ja, foretog jeg min første, egentlige protreptiske samtale.
 
Det var med den daværende personalechef i Maersk. Seancen varede 25 min. Bagefter udtalte hun, at dette havde været så intenst og omkalfatrende, at det svarede til et års coaching. Da blev jeg klar over, at jeg havde fat i en ende af en rød tråd”, Ole Fogh Kirkeby (Kirkeby 2016)